دوره دوازدهم

محصولات شرکت‌های متقاضی در جشنواره طی چهار شاخص کلان؛ فناوری، سازمانی، تولید و بازار مورد ارزیابی قرارگرفته است. برگزیدگان دوره دوازدهم جشنواره‌ در سه بخش صنعتی، فناور و صادرکننده در جداول زیر معرفی شده‌اند:

شرکت‌های صنعتی

نام شرکت

گرانیت بهسرام

صنایع لاستیک فرا پیشتاز هونام

صنایع الکترواپتیک صاایران

شرکت‌های فناور

نام شرکت

پارسا پلیمر شریف

اکسیر نانو سینا

آرتاش کامپوزیت

شرکت‌های صادرکننده

نام شرکت

شیشه کاوه

نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی)

پوشاک نانو مهیار

فناوران نانومقیاس

پردیس شیمی باختر