دوره دوازدهم (سال 1396)

محصولات شرکت‌های متقاضی در جشنواره طی چهار شاخص کلان؛ فناوری، سازمانی، تولید و بازار مورد ارزیابی قرارگرفته است. برگزیدگان دوره دوازدهم جشنواره‌ در سه بخش صنعتی، فناور و صادرکننده در جداول زیر معرفی شده‌اند:
 
  نام شرکت
شرکت‌های صنعتی گرانیت بهسرام
صنایع لاستیک فرا پیشتاز هونام
صنایع الکترواپتیک صاایران
شرکت‌های فناور پارسا پلیمر شریف
اکسیر نانو سینا
آرتاش کامپوزیت
شرکت‌های صادرکننده شیشه کاوه
نساجی فرخ سپهر کاشان
پوشاک نانو مهیار
فناوران نانومقیاس
پردیس شیمی باختر