پایگاه اطلاع‌رسانی محصولات فناوری نانو

پایگاه اطلاع‌رسانی محصولات فناوری نانو تنها مرجع استعلام محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس ‌است. گواهینامه نانومقیاس از طرف گروه ارزیابی و نظارت ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو به محصولاتی اعطا می‌شود که در تولید آن‌ها از فناوری نانو استفاده شده است. در این پایگاه علاوه برمعرفی هر محصول، کاربردها و ویژگی‌های آن نیز بیان شده و همچنین اثر فناوری‌نانو بر بهبود خواص آن محصول ذکر گردیده ‌است.

آمار محصولات فناوری نانو

گروه ارزیابی و نظارت ستاد نانو با هدف ارتقای کیفی محصولات، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بازار محصولات نانو در سال ۱۳۸۶ شکل گرفت. در ابتدای کار و در پایان سال ۱۳۸۷ این گروه ۱۳ محصول را در کشور بعنوان محصولات نانو شناسایی و تایید نمود. با توسعۀ فناوری‌نانو در کشور و افزایش تعداد تولیدکنندگانی که ادعای تولید محصول برپایۀ فناوری‌نانو داشتند، کار ارزیابی محصولات در شاخه‌های مختلف صنعت توسعه یافت. آمارها نشان می‌دهد تعداد محصولات تایید شده که دارای گواهینامه نانومقیاس هستند، رشد فزآینده‌ای داشته‌ است.

استانداردهای فناوری نانو

با توجه به اهمیت استانداردسازی محصولات نانو، کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو ایران در ستاد نانو از سال ۱۳۸۵ با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران شکل گرفت. این کمیته متناظر با کمیته فنی فناوری نانو سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC229)، اقدام به تدوین استانداردهای ملی حوزه فناوری نانو در کشور نمود. این استانداردها در پنج حوزه تخصصی «اصطلاحات، تعاریف و واژه شناسی»، «اندازه گیری و تعیین مشخصات»، «سلامت، ایمنی و محیط زیست»، «ویژگی ها و مشخصات فنی مواد» و «محصولات و کاربردها» تدوین شده‌اند. استانداردهای تدوین شده بر حسب مورد، به عنوان مبنای ارزیابی محصولات فناوری نانو در گروه ارزیابی و نظارت ستاد نانو قرار می‌گیرد.