برگزیدگان سال‌های قبل

هفتمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو (۱۳۹۱)
رتبه اول محصولات: گروه صنعتی وحید
رتبه دوم محصولات: شرکت تهران زرنخ
رتبه اول تجهیزات: شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

ششمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو (۱۳۹۰)
رتبه اول: شرکت زیست پژوهان خاورمیانه
رتبه دوم: شرکت فناوران نانومقیاس
رتبه دوم: شرکت پیام اوران نانوفناوری فردانگر
رتبه دوم: مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران
رتبه سوم: شرکت کیفیت، تولید، تکاپو (کیتوتک)

پنجمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو (۱۳۸۹)
رتبه اول: شرکت آرتاش کامپوزیت
رتبه سوم: شرکت پارسا پلیمر شریف
رتبه چهارم: شرکت یارنیکان صالح