اهداف

ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات برتر حوزه فناوری نانو در راستای چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های سند راهبرد آینده فناوری نانو، جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو را به صورت سالانه برگزار می کند. در بخشی از این جشنواره، دستاوردها و فعالیت‌های صنایع و شرکت‌های خصوصی که در طی یک سال به انجام رسیده ‌است ارزیابی می شوند و از شرکت‌هایی که محصول آن‌ها حائز کسب نمره حداکثری شود و سهم قابل توجهی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی داشته باشد قدردانی می شود.
ایجاد رقابت در بین شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو، سوق دادن حرکت نهادها در جهت توسعه سبد محصولات، افزایش فعالیت‌های بازار از جمله ورود به عرصه بین‌المللی از جمله اهداف این جشنواره است.