معرفی

جشنواره برترین های فناوری نانو هر سال به ارزیابی و رتبه بندی دستاوردهای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو می‌پردازد و از شرکتهای برتر همزمان با جشنواره فناوری نانو در مهرماه با اهداء جوایز تقدیر به عمل می‌آید. این جشنواره به بررسی دستاوردهای شرکت‌ها در بخش محصولات و تجهیزات می‌پردازد.
تاکنون ۱۱ دوره از این جشنواره برگزار شده‌ و نهادهای برتر فناوری نانو در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ مشخص شده‌اند. 
در این دوره با توجه به لزوم بازنگری در مدل جایزه، تغییرات قابل توجهی در نحوه ارزیابی ایجاد شده و مدل جدید در سه بخش، شرکت های صنعتی برتر، شرکت های فناور برتر و شرکت های صادر کننده به روزرسانی شده است.
جوایز شرکت صنعتی برتر عبارتند:
  • اعطای تسهیلات تا سقف 20 میلیارد ریال،
  • گرنت توسعه سبد محصول تا سقف 500 میلیون ریال برای 2 محصول
جوایز شرکت فناور برتر عبارتند:
  • اعطای تسهیلات تا سقف 3 میلیارد ریال، 
  • گرنت توسعه محصول تا سقف مبلغ 500 میلیون ریال برای 2 محصول
جوایز صادر کننده برتر عبارتند از:
  • اعطای تسهیلات تا سقف 20 میلیارد ریال با نسبت 50% از حجم صادرات بلند مدت 
  • اعطای تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی تا سقف 6 میلیارد ریال معادل ارزش صادرات یا قرارداد قطعی صادرات، 
  • 10% حمایت مازاد بر کریدور صادرات از هزینه‌ نمایشگاه‌های خارجی، 
  • ارسال هیئت تجاری تا سقف 10 میلیون تومان برای دو نمایشگاه

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820