گواهینامه نانومقیاس

بررسی محصولات و اعطای گواهینامه نانومقیاس
مطابق با استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ و استانداردهای بین‌المللی تدوین‌شده کمیته استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC۲۲۹ نانومقیاس محدوده اندازه تقریبی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. ماده‌ای که هر یک از ابعاد خارجی آن یا ساختار داخلی و یا سطحی آن نانومقیاس باشد نانو ماده تعریف می‌گردد. محصول فناوری نانو محصول حاوی نانو ماده است که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد.
به محصولاتی که در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می‌گردد. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک‌ساله صادرشده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول تولیدی، بازرسی‌های دوره‌ای از شرکت انجام می‌شود.

فرایند بازرسی با بررسی مدارک و مستندات متقاضی آغازشده و سپس با توجه به نوع محصول، دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمون‌ها جهت بررسی به شرکت اعلام می‌گردد. با بازدید و نمونه‌برداری کار‌شناس از محل تولید و انجام آزمایش‌ها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرسی مبنی بر تأیید یا عدم‌تأیید نانومقیاس محصول اعلام می‌شود. نتایج این گزارش پس از بررسی متخصصین این حوزه و ارائه در شورای راهبردی نانومقیاس، به اطلاع متقاضی می‌رسد.

مراحل ارزیابی و اعطا تاییدیه نانومقیاس
•    ارائه درخواست وارسال مستندات فنی توسط متقاضی
•    تدوین طرح آزمون بازرسی و بررسی انطباق مستندات ارسالی
•    هماهنگی بازدید و نمونه برداری از فرایند تولید محصول
•    انجام تست‌ها طبق طرح آزمون و بررسی نتایج
•    ارائه گزارش بازرسی و بررسی نتایج در کمیته تخصصی
•    اعطای تاییدیه نانومقیاس به شرکت

filereader.php?p1=main_2a1585a864d9e6762

به محصولاتی که تولیدکننده آن صرفاً الزامات فنی محصول را برآورده است و الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین‌نامه‌های مؤسسه ازجمله پروانه ساخت و بهره‌برداری، واحد کنترل کیفی فعال، حضور کار‌شناس نانو در شرکت و... را دارا نباشد، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می‌شود.