نانو پارس اسپادانا
شرکت نانو پارس اسپادانا در سال 1382 با هدف تولید نانو اکسیدهای فلزی شروع به کار نمود و تاکنون 4 محصول نانو گاما آلومینا، نانو کاتالیت اکسی کلراسیون، نانوکاتالیست گوگردزدا و نانوکاتالیست هیدروژن زدا این شرکت موفق به اخذ تاییده مقیاس نانو شده اند. شرکت نانو پارس اسپادانا با بهره گیری از دانش روز جهان درصدد است بازار خود را گسترش داده و ضمن بی نیاز کردن کشور از واردات پایه کاتالیست، اقدام به صادرات آن به کشورهای منطقه نیز بنماید.
دفتر مرکزي کارخانه
 • دفتر مرکزي
 • اصفهان
 • اصفهان
 • خیابان محتشم کاشانی - بیژن -پلاک 66 - طبقه سوم - 81759-73149
 • 031-37454095
 • 031-37454097
 • کارخانه
 • اصفهان
 • اصفهان
 • شهر ابریشم-خیابان کشاورز- شهرک فناوران ابریشم - پلاک 32 - 81789-55138
 • 031-374540957
 • 031-37454692