نسوز محفظه احتراق توربین گاز

سرامیک محفظه احتراق توربین گازی V94.2 حاوی نانوذرات

خرید محصول
  • بازرگانی اطلس سرام کویر
معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول

نسوز محفظه احتراق توربین گازی V94.2 حاوی نانوذرات - نسوز محفظه احتراق توربین گاز - اطلس آلوم

نسوز محفظه احتراق توربین گازی V94.2 حاوی نانوذرات - نسوز محفظه احتراق توربین گاز - اطلس آلوم

نسوز محفظه احتراق توربین گازی V94.2 حاوی نانوذرات - نسوز محفظه احتراق توربین گاز - اطلس آلوم

نسوز محفظه احتراق توربین گازی V94.2 حاوی نانوذرات - نسوز محفظه احتراق توربین گاز - اطلس آلوم

نظرات کاربران
نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) کد امنیتی (حروف بزرگ)