خدمات پلاسمای سرد بر روی منسوجات جهت آبگریزی

خدمات ایجاد پوشش آبگریز بر روی منسوجات جهت ایجاد خاصیت آبگریزی

معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول دستورالعمل استفاده و نگهداری

فناوری پلاسما دارای کاربردهای مفیدی بوده و در صنایع مختلفی از قبیل صنعت خودرو، الکترونیک، پزشکی، نساجی، لوازم‌خانگی و مواد گسترش یافته است. این فناوری نسبتاً جدید است و کاربردهای آن هنوز در حال بررسی می‌باشند. مفیدترین کاربردهای پلاسما در زمینه اصلاح سطح می‌باشد. علم چسبندگی و فناوری پلاسما در راستای هم به‌پیش می‌روند. هدف بسیاری از کاربردهای پلاسما در اصلاح سطح تغییر ویژگی‌های سطح برای افزایش یا کاهش توانایی آن در چسبندگی است. به‌طور اساسی، هر چه انرژی سطح ماده بیشتر باشد، قابلیت چسبندگی آن نیز بیشتر می‌شود. شرکت فنی مهندسی بسافن آوران نصیر با هدف تولید سیستم‌های نوین مورد نیاز صنعت، اقدام به ساخت دستگاه پلاسمای سرد صنعتی کرده است که قابلیت آماده سازی سطح منسوجات و اعمال پوشش های آبگریز بر روی آن ها را به صورت هم زمان دارد. منسوجات آبگریز در صنایع تولید کفش و البسه می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

دستگاه پلاسمای سرد جهت ایجاد پوشش‌های آبگریز بر روی سطوح مختلف از جمله منسوجات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اعمال پلاسما بر روی سطح منسوجات، باعث ایجاد زبری نانومتری (پستی و بلندی) بر روی سطح می‌شود که در حقیقت این زبری باعث افزایش انرژی سطحی و فعال سازی آن می‌شود. در نتیجه مونومر آبگریز کننده با سطح منسوج و اکنش داده و چسبندگی بالایی بر روی سطح ایجاد می کند.

استفاده از فناوری پلاسما باعث ایجاد زبری نانومتری بر روی سطح شده و چسبندگی سطح را افزایش می‌دهد. افزایش زبری سطح باعث افزایش چسبندگی مونومرهای ایجاد کننده خاصیت آبگریزی بر روی سطح می‌شود. نمونه ها قبل از قرار گردن در معرض عملیات مالش و پس از آن، بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 567-7 مورد آزمون قرار گرفته اند. عدد ISO مشخص شده، معیاری جهت تعیین مقاومت پارچه در برابر خیس شدن است.

نمونه هاحد قابل پذیرش بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 567-7ISO استاندارد ملی ایران به شماره 567-7 (قبل از مالش 2 هزار دور)ISO استاندارد ملی ایران به شماره 567-7 (بعد از مالش 2 هزار دور)
نمونه نانویی (سطح تحت عملیات پلاسما و تزریق مونومر قرار گرفته است)-ISO3ISO2
نمونه شاهد (سطح بدون قرار گرفتن در معرض پلاسما، مونومر بر روی آن تزریق شده است)-ISO0ISO0

از ایجاد خراش بر روی سطوح آبگریزشده جلوگیری به عمل آید.

محصولات مرتبط
نظرات کاربران
نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)