کیت تشخیص سریع مورفین

کیت تشخیص سریع مورفین حاوی نانو ذرات طلا

خرید محصول
 • زیست ابزار پژوهان
معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول دستورالعمل استفاده و نگهداری ایمنی و بسته بندی

امروزه انجام آزمون سریع برای شناسایی و کنترل مواد به روش های ایمونوکروماتوگرافی بسیار گسترش یافته است. یکی از روش های متداول، روش تست جریان جانبی (Lateral Flow Assay) می باشد.

کیت تشخیص از نوع LFA به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • سنجش ساندویچی Sandwich assay
 • سنجش رقابتی Competitive assay

کیت تشخیص سریع مواد مخدر به روش سنجش رقابتی عمل می کند.

برای ساخت این نوع از کیت ها بر روی پد رهایش، نانو ذرات طلا متصل به آنتی بادی شناسایی ماده مخدر قرار داده می شود. این آنتی بادی برای غلظت حد مجاز می باشد. با اعمال آنالیت حاوی ماده مخدر روی پد نمونه و عبور آن از روی پد رهایش نانوذرات متصل به آنتی بادی به ماده مخدر نمونه متصل می شوند. بر روی خط تست مقداری ماده مخدر قرار داده شده است. بر روی خط کنترل آنتی آنتی بادی قرار داده شده است. با رسیدن نانو ذرات متصل به آنتی بادی به این خط، رنگ آن روشن خواهد شد و درنتیجه آزمون صحیح می باشد. ساختار کیت تشخیص نوع رقابتی به شکل زیر است:

 filereader.php?p1=main_1fc384a79adb53d30

 • کاربرد اصلی این محصول برای شناسایی سریع ماده مخدر مورفین می باشد.
 • لازم به ذکر است نتیجه این نوع آزمون ها قطعی نبوده و انجام آزمون های تکمیلی ضروری است.
 • کیت تشخیص سریع مواد مخدر به روش سنجش رقابتی عمل می کند.
 • حد مجاز برای هر کشور بر طبق قوانین آن کشور متفاوت می باشد.
 • نتیجه تست به سرعت و پس از 3 دقیقه قابل بررسی می باشد.
 • این نوع از کیت ها به شدت به رطوبت حساس هستند.
 • حد مجاز (Cut Off) برای هریک از مواد مخدر به شرح زیر می باشد:

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

در ساخت این کیت از نانوذرات طلا استفاده شده است و آنتی بادی برای شناسایی مواد مخدر به نانوذرات طلا متصل می باشد:

 • در صورتی که فقط خط کنترل روشن شود، آزمون به روش صحیح انجام شده و نتیجه حضور ماده مخدر مثبت است.
 • در صورتی که هر دو خط کنترل و خط تست روشن شده باشد، آزمون به روش صحیح انجام شده و نتیجه حضور ماده مخدر منفی است.
 • در صورت عدم روشن شدن خط کنترل، آزمون به روش صحیح انجام نشده است.

filereader.php?p1=main_e69ac1079473dee4c

 • در محدوده دمایی 3 الی 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.
 • برای اطمینان از نتیجه 3 دقیقه پس از اعمال نمونه، صبر شود.
 • در محیط خشک نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.
 • از آسیب رساندن و سوراخ نمودن بسته بندی خودداری شود.
 • این کیت یکبار مصرف می باشد.
 • به تاریخ اعتبار محصول توجه شود.
 • اگر در بسته بندی نمونه باز شده باشد از آن استفاده نشود.
 • دور از دسترس اطفان نگهداری شود.
 • هر بسته حاوی یک کیت تشخیص یکبار مصرف می باشد.
 • در هر بسته یک کیسه رطوبت گیر قرار دارد که جهت نگهداری کیت می باشد.
محصولات مرتبط