خرید محصول
  • توسعه اقتصاد روشن ایرانیان تک
معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول دستورالعمل استفاده و نگهداری ایمنی و بسته بندی
این محصول ساخت شرکت CTC Nanotechnology آلمان می باشد. محصول آبگریز کننده شیشه خودرو نانوآیدنت با ایجاد سطح فعال باعث آبگریزی سطح شیشه جلو و جانبی خودرو می شود. این محصول فاقد فلوئور، سیلیکون و پارافین بوده و با محیط زیست سازگار است.
ایجاد خاصیت آبگریزی روی شیشه های جلو و جانبی خودرو
شکل ظاهری: مایع‌
رنگ: بی رنگ
وزن مخصوص: 0.815 – 0.77 در 15 درجه سانتیگراد
انحلال پذیری: قابل حل در آب
سطوح قابل اجرا: شیشه های جلو و جانبی خودرو
وجود ذرات زیر 100 نانو متر در محصول باعث ایجاد خاصیت آبگریزی می شود و همچنین چسبندگی خوبی را با سطح ایجاد میکند. برای بررسی خاصیت آبگریزی آزمون تعیین زاویه تماس انجام شد.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
ابتدا سطح شیشه را از هر نوع آلودگی پاک کرده و سپس محصول به صورت خالص توسط دستمال ارائه شده به همراه محصول بر روی سطح اعمال گردد
محصول در جای خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
محصولات مرتبط