کیسه زباله بیمارستانی آنتی باکتریال

کیسه زباله بیمارستانی آنتی باکتریال

  • 4
    1. گواهی نانومقیاس

    2. 1396/07/19
    3. 1397/07/18
خرید محصول
  • سبز محیط نانو ارس
معرفی کاربرد فناوری نانو در محصول

استفاده از کیسه‌های پلاستیکی یک روش راحت و بهداشتی برای نگهداری زباله بوده و بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیسه‌های پلاستیکی بسیار سبک هستند و به‌طور ویژه برای زباله‌های مرطوب از قبیل پسماند غذا مناسب بوده و همچنین برای بسته‌بندی زباله به‌منظور به حداقل رساندن بوی آن بسیار مناسب می‌باشد. پسماند غذا و دیگر مواد فاسد شدنی درون کیسه‌ زباله یک مکان مطلوب برای رشد باکتری‌ها هستند که باعث ایجاد آلودگی می‌شوند. نانوذرات آنتی‌باکتریال از رشد میکروارگانیسم‌هایی که موجب فساد و ایجاد آلودگی می‌شوند جلوگیری می‌کنند. نانوذرات اکسید روی فعالیت ضد باکتریایی قوی‌ای را در برابر باکتری‌های بیماری‌زا از قبیل E.Coli وS.aureus  از خود نشان می‌دهند. اضافه شدن نانو ذراتی از این‌ دست به کیسه‌های زباله می‌تواند موجب ایجاد خواص آنتی‌باکتریال در کیسه‌های زباله گردد.

در مقیاس نانو، ذرات اکسید روی در مقایسه با نمونه بالک آن، گونه‌های اکسیژن فعال بیشتری تولید می‌کنند و بنابراین فعالیت آنتی‌باکتریال نانوذرات بیشتر می‌شود. این محصول فعالیت ضد باکتریایی قابل‌توجهی مطابق با آزمون استاندارد ملی ایران به شماره 10900 از خود نشان می‌دهد. جدول زیر میزان فعالیت ضدباکتریایی محصول را در برابر باکتری‌ها نشان می‌دهد.

 فعالیت ضد باکتریایی
حد قابل قبول استاندارد2 (99 درصد)
نمونه شاهد0
نمونه نانو (اشرشیاکلی)3.8 (99.98 درصد)
نمونه نانو (استافیلوکوکوس اورئوس)3.15 (99.91)

 فعالیت ضد باکتریایی شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتری‌های در تماس با محصول می‌باشد؛ که از مقایسه لگاریتمی تعداد باکتری‌های موجود بر روی نمونه شاهد و نمونه محصول بعد از 24 ساعت تماس با باکتری بدست می‌آید. طبق استاندارد مذکور، هنگامی که فعالیت ضد باکتریایی محصول بین 2 تا 3 باشد، اثرگذاری معنی‎دار است؛ اگر فعالیت ضد باکتریایی بیش از 3 باشد اثرگذاری قوی دارد.