سرویس بهداشتی فرنگی آنتی باکتریال مرجان

سرویس بهداشتی فرنگی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول
اغلب اوقات اشخاص در هنگام استفاده از دستشویی های عمومی ، نگران مسائل بهداشتی و بیماری های حاصل از آن هستند. غالبا افراد به این موضوع حساس بوده و با وسواس خاصی به وسایل دست می زنند. عفونت های ناحیه تناسلی، عفونت های قارچی، حساسیت‌های پوستی و بیماری‌های عفونی و میکروبی از شایع‌ترین عواقب ابتلا به این باتری‌ها است.
اغلب اوقات اشخاص در هنگام استفاده از دستشویی های عمومی ، نگران مسائل بهداشتی و بیماری های حاصل از آن هستند. غالبا افراد به این موضوع حساس بوده و با وسواس خاصی به وسایل دست می زنند. عفونت های ناحیه تناسلی، عفونت های قارچی، حساسیت‌های پوستی و بیماری‌های عفونی و میکروبی از شایع‌ترین عواقب ابتلا به این باتری‌ها است.
این محصول روشویی آنتی‌باکتریال می‌باشد که حاوی نانوذرات اکسید روی است. روشویی آنتی‌باکتریال دارای سطوحی با قابلیت ضد رشد میکروبی است. اینگونه سرویس‌های بهداشتی با موادی پوشیده می‌شوند که انواع باکتری‌ها را نابود می‌کنند. نانوذرات در چرخه حیات و اکوسیستم پایین‌ترین درجه سمیت را از خود نشان می‌دهند. خاصیت آنتی باکتریال مناسب نانوذرات اکسید روی ناشی از سطح ویژه افزایش یافته به دلیل کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش واکنش‌پذیری این ذرات، همچنین خواص فوتوکاتالسیتی و فوتواکسیداسیون در تماس با اجزای زیستی و شیمیایی آن‌ها است.
سرویس بهداشتی آنتی باکتریال
  • بهبود خاصیت ضد میکروبی نسبت به نمونه شاهد و حصول فعالیت ضد باکتریایی بزرگتر از ‌2 لوگاریتم
  • استفاده از نانوذرات اکسیدروی با اندازه ذرات کمتر از 100nm
  • استفاده از اکسید روی با ساختار هگزاگونال و با درصد خلوص 5/99%
استفاده از نانو ذرات اکسیدروی باعث حصول خواص آنتی‌باکتریایی ناشی از افزایش سطح ویژه، واکنش‌پذیری بیشتر و خواص فوتوکاتالیستی مناسب است.
میزان "فعالیت ضد باکتریایی" این محصول مطابق با استاندارد ملی "اندازه‌گیری فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل" به شماره ISIRI 10900 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول زیر می‌باشد:
نمونهفعالیت ضد باکتریایی
حداقل قابل قبول استاندارد2
نمونه شاهد0
نمونه نانو (اشرشیاکلی)2.69
نمونه نانو (استافیلوکوکوس اورئوس)2.24
فعالیت ضد باکتریایی شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتری‌های در تماس با محصول می‌باشد؛ که از مقایسه لگاریتمی تعداد باکتری‌های موجود بر روی نمونه شاهد و نمونه محصول بعد از 24 ساعت تماس با باکتری بدست می‌آید. طبق استاندارد مذکور، هنگامی که فعالیت ضد باکتریایی محصول بین 2 تا 3 باشد، اثرگذاری معنی‌دار است؛ اگر فعالیت ضد باکتریایی بیش از 3 باشد اثرگذاری قوی دارد.  
نظرات کاربران
نـام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) کد امنیتی (حروف بزرگ)