فوم ضدعفونی‌کننده دست

فوم ضدعفونی‌کننده دست حاوی نانو ذرات نقره

    1. گواهی نانومقیاس

    2. 1398/04/18
    3. 1399/04/17
    1. پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت

    2. 1391/08/10
معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول

.

.

.

.

محصولات مرتبط