معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) مشخصات (تجهیزات) کاربرد فناوری نانو در محصول

A

A

A

با توجه به اینکه اصلی ­ترین عامل کنترل کننده ظرفیت پنل­ های تشعشعی، نفوذ اکسیژن به درون ساختار متخلخل لایه کاتالیستی است، با تغییر اندازه ذرات کاتالیستی به محدوده نانومتری، نسبت سطح به حجم ذرات و در نتیجه سطح آزاد کاتالیست جهت قرارگیری در معرض اکسیژن و انجام احتراق افزایش می­ یابد.

A