اسپری پاک‌کننده عینک

نانوامولسیون پاک‌کننده عینک

خرید محصول
  • ستاره تابان پاک
معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول دستورالعمل استفاده و نگهداری ایمنی و بسته بندی
امولسیون مخلوطی از دو یا چند مایع است که به‌طور طبیعی قابل مخلوط شدن نمی‌باشند. امولسیون‌ها جزئی از سیستم‌های دوفازی ماده هستند که کلوئید نامیده می‌شود. اگرچه اصطلاح کلوئید و امولسیون گاهی اوقات به‌جای یکدیگر به کار می‌روند، واژه امولسیون‌ هنگامی به کار می‌رود که هر دو فاز مایع باشد. در یک امولسیون، یک مایع (فاز پراکنده شونده) در فاز دیگر پراکنده می‌شود. مرز بین این دو فاز، فصل مشترک نامیده می‌شود. امولسیون‌ها ظاهری غیر شفاف دارند؛ زیرا نور هنگام عبور از امولسیون توسط بخش عمده‌ای از فصل مشترک پراکنده می‌شود. دو دسته ویژه از امولسیون‌ها (میکرو امولسیون‌ها و نانو امولسیون‌ها) نیمه شفاف هستند. نانو امولسیون‌ها، امولسیون‌هایی با اندازه قطره‌های کوچک در محدوده 100 نانومتر هستند. یک نانو امولسیون رایج شامل روغن، آب و یک امولسیون کننده است. اضافه کردن امولسیون کننده برای ایجاد قطره‌هایی با اندازه کوچک ضروری است؛ زیرا آن‌ها کشش سطحی بین فازهای روغن و آب موجود در امولسیون را کاهش می‌دهند.
نانو امولسیون‌هایی که با استفاده از امولسیون کننده‌های خاص تولید می‌شوند به‌عنوان تمیزکننده برای سطوح شیشه‌ای، استیل و سطوح دیگر استفاده می‌شوند. آن‌ها همچنین در صنعت غذا، مراقبت‌های بهداشتی، دارورسانی و سنتزهای شیمیایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. این محصول به‌طور خاص به‌عنوان تمیزکننده عینک به کار می‌رود.
این محصول نانو امولسیون روغن در آب بدون الکل است که حاوی ذرات کروی با اندازه کمتر از 50 نانومتر می‌باشد. نتایج DLS با شاخص پراکندگی (pdi) معادل 0/463 با نتایج حاصل از TEM مطابقت دارند. این محصول یک تمیزکننده عالی برای سطوح شیشه‌ای به شمار می‌رود.
نانو امولسیون‌ها دارای سطح ویژه و انرژی آزاد بزرگ‌تری از میکرو امولسیون‌ها می‌باشند که این مشخصه باعث می‌شود آن‌ها به‌عنوان یک سیستم انتقالی مؤثر به شمار روند. این محصولات مشکلاتی از قبیل لخته سازی، انعقاد و ته‌نشینی که عموماً در میکرو امولسیون‌ها دیده می‌شوند از خود نشان نمی‌دهند. نانو امولسیون‌ها پایداری ترکیبات ناپایدار شیمیایی را با حفاظت آن‌ها از اکسید شدن و تخریب در برابر نور افزایش می‌دهند. آن‌ها محصولات شفاف یا نیمه شفاف هستند که دارای کشش سطحی بسیار کم و پایداری فیزیکی بلندمدت می‌باشند.
میزان "پاک‌کنندگی سطوح" این محصول توسط آزمون "طیف‌سنجی امواج مرئی و فرابنفش" مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن مطابق جدول زیر است:

میانگین درصد نسبی عبور نور از سطح در طول موج نور مرئی (%)
نمونه شاهد (سطح آلوده)
86
نمونه نانو (سطح تمیز شده با نمونه محصول تجاری موجود در بازار)90
نمونه نانو (سطح تمیز شده با نمونه محصول نهایی)
90
برای بررسی خاصیت پاک‌کنندگی محصول تولید شده ابتدا چند لام شیشه‌ای به وسیله روغن مایع خوراکی با شرایط یکسان آغشته شدند. سپس یکی از لام‌های آلوده به وسیله محصول تولیدی و لام دیگر به وسیله یک شیشه‌شوی تجاری موجود در بازار با شرایط کاملاً یکسان تمیز شدند. از لام‌های تمیز شده آزمون عبور نور در محدوده طول موج امواج مرئی و فرابنفش قرار گرفت. میزان عبور نور به عنوان شاخصه‌ای برای میزان تمیزی لام و قدرت تمیزکنندگی محصول به صورت مقایسه‌ای استفاده شد. از مقایسه نتیجه حاصل برای محصول نهایی با نمونه شاهد و نمونه موجود در بازار میتوان به این نتیجه رسید که محصول مورد بررسی قدرت پاک‌کنندگی قابل قبولی دارد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کارایی این محصول فایل پیوست را مطالعه نمایید.
سطح چوب را با استفاده از این محصول از فاصله 20 سانتی‌متری اسپری کرده و سپس با استفاده از یکپارچه مناسب آن را تمییز نمایید.
این محصول را در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
این محصول فاقد الکل است. قابل‌ذکر است که به دلیل جدید بودن فناوری نانو جنبه‌های ایمنی و بهداشتی محصولات تولیدشده با این فناوری به‌طور کامل موردبحث و بررسی مراجع ذیصلاح قرار نگرفته است.
این محصول در بطری‌های اسپری 500 سی‌سی موجود می‌باشد.