خرید محصول
  • پردیس شیمی باختر
معرفی کاربرد فناوری نانو در محصول

مستهلک شدن موتور خودروها در اثر افزایش دما و اصطکاک از مشکلات اساسی حوزه خودرو به شمار می­آید. بهبود کیفیت روغن‌موتورها در این راستا همواره دغدغه متخصصان است. روغن‌موتورهای حاوی افزودنی‌های نانومتری جزء فناوری‌های جدید برای محافظت و افزایش طول عمر روغن و موتور خودرو است. نانو الماس‌های سوسپانسیون شده در روغن‌موتور به‌طور کامل در روغن پراکنده‌شده و منافذ سطوح فلزی را پر می‌کنند. این امر باعث می‌شود که یک‌لایه روغنی ضخیم‌تر روی سطوح ایجادشده و به روغن‌کاری بهتر قطعات می‌انجامد. نانوذرات الماس بین سطوح فلزی به عقب و جلو می‌غلتند و اصطکاک لغزشی که معمولاً بین سطوح فلزی اتفاق می‌افتد را به اصطکاک غلتشی تبدیل می­کند. این امر در طول فرایند شروع به کار و خاموش شدن خودرو هنگامی‌که لایه روغن بسیار نازک بوده و به اصطکاک لغزشی زیاد بین بخش‌های فلزی منجرمی‌شود، بسیار مهم است. این مزیت به روشن شدن سریع‌تر خودرو و تولید حرارت کمتر منجر شده و درنهایت به افزایش طول عمر روغن و مصرف کمتر سوخت می‌انجامد.

الماس‌های نانو اندازه به‌عنوان بلبرینگ عمل می‌کنند. آن‌ها منافذ سطوح فلزی را پر کرده و به تشکیل یک‌لایه روغن بر روی سطوح داخلی موتور کمک کرده و رطوبت و نقص‌های ایجادشده که باعث فرسایش می‌شوند را می‌پوشاند. بلبرینگ‌های نانو الماس اصطکاک لغزشی که معمولاً بین سطوح فلزی اتفاق می‌افتد را به اصطکاک غلتشی تبدیل می‌کنند که این امر به کاهش حرارت ایجادشده و کاهش میزان فرسایش موتور می‌انجامد.

ویسکوزیته (cSt)157
ویسکوزیته در دمای 40 درجه سلسیوس (cSt)120/7
ویسکوزیته در دمای 100 درجه سلسیوس (cSt)17/25
اشتعال‌پذیری (℃)220
نقطه ریزش (℃)24-
چگالی در دمای 15 درجه سلسیوس (kg/m3)876
محصولات مرتبط