سیلوسپت شستشوی سطوح و زمین

محلول شستشوی سطوح و زمین

معرفی کاربرد خصوصیات(مواد و محصولات) کاربرد فناوری نانو در محصول دستورالعمل استفاده و نگهداری ایمنی و بسته بندی
محلول شستشودهنده ضدمیکروبی سطوح و زمین بیمارستانی ، محلول مخصوص ضدعفونی نمودن مکان­های بهداشتی و مراکز درمانی می باشد که قادر است طیف وسیعی از باکتری­ های بیماری­ زا را حداکثر در عرض 5 دقیقه از میان ببرد.
  • ضدعفونی تمام سطوح در برابر انواع باکتری ها ( کف، میزها و تخت ها)
  • ضدعفونی سطوح مراکز درمانی در برابر انواع باکتری ها
  • این محصول حاوی 10ppm نانو ذرات نقره با اندازه ذرات حدود 20nm می باشد.
  • بدون بو
  • بدون ایجاد فرایند خورندگی بر روی فلزات
  • کاربرد آسان
قابل‌توجه‌ترین مزیت نانوذرات نقره نسبت به نقره بالک در بیو پزشکی مطرح می‌شود. اثر ضد باکتریایی نقره به‌طور چشمگیری در بعد نانومتری افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که آن‌ها قادر به از بین بردن بیش از 650 نوع باکتری هستند. خواص الکتروشیمیایی نانوذرات نقره اصلاح‌شده، باعث سریع‌تر شدن زمان پاسخگویی و حد تشخیص پایین‌تر در سنسورهای نانومقیاس می‌شوند.
میزان "فعالیت باکتری‌کشی" این محصول مطابق با استاندارد ملی " ضدعفونی‌کننده‌ها و گندزداهای شیمیایی-آزمون سوسپانسیون کمی برای ارزیابی فعالیت باکتری‌کشی ضدعفونی‌کننده‌ها و گندزداهای شیمیایی مورد استفاده در مکان‌های پزشکی" به شماره ISIRI 10504 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول زیر می‌باشد:
 فعالیت باکتری‌کشی
حد قابل قبول استاندارد5 کاهش لگاریتمی
نمونه شاهد0
نمونه نانو (اشریشیا کلی)6 کاهش لگاریتمی
نمونه نانو (سودوموناس آئروژنوزا)6.4 کاهش لگاریتمی
نمونه نانو (استافیلوکوکوس ارئوس)6.29 کاهش لگاریتمی
نمونه نانو (آنتروکوکوس هیرا)6.1 کاهش لگاریتمی
فعالیت باکتری‌کشی شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتری‌های در تماس با محصول می‌باشد؛ که از مقایسه لگاریتمی تعداد باکتری‌های موجود بر روی نمونه شاهد و نمونه محصول بعد از 24 ساعت تماس با باکتری بدست می‌آید. طبق استاندارد مذکور، اگر محصول دارای فعالیت باکتری‌کشی با حداقل 5 کاهش لگاریتمی باشد، اثرگذاری قابل قبولی دارد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کارایی این محصول فایل پیوست را مطالعه نمایید.
سیلوسپت را در ظرف مناسبی ریخته و سطوح و زمین مورد نظر را به خوبی ضدعفونی نمایید.
بطری های پلی اتیلنی
cl3e_2.jpg