گزارش عملکرد سال 1398

واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو باهدف ایجاد شفافیت بازار و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات فناوری نانو، با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل‌گرفته و در «موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان» مستقر می‌باشد. مأموریت این واحد، ارزیابی محصولات، نظارت بر ثبات مقیاس و خواص و اعطای گواهینامه نانومقیاس به محصولات مورد تأیید می‌باشد. اهم فعالیت‌های انجام‌شده در این واحد در سال 1398 به شرح زیر است:

ارزیابی پرونده‌ها:

همان­طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، در سال 1398 تعداد 385 درخواست بررسی محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری‌نانو ارجاع شد که از این درخواست‌ها، 83 مورد جهت تکمیل مستندات فنی با استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد 229 محصول به دلیل ارائه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش‌شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد 73 مورد از محصولات هم به دلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند.

از میان محصولات پذیرش شده در سال 1398، پس از بازدید و نمونه‌برداری از خط تولید، انجام آزمون‌های مقیاس و کارایی و بررسی نتایج در واحد،  تعداد 77 محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس و 50 محصول موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شدند. لازم به ذکر است ارزیابی تعدادی از محصولات از اواخر سال 1397 شروع شده بود که در سال 1398 به اتمام رسید. از این­رو، تعداد 18 گواهینامه نانومقیاس و 22 گواهینامه آزمایشی نیز به آمار سال 1398 اضافه شد. در مجموع، 95 گواهینامه نانومقیاس و 72 گواهینامه آزمایشی در این سال صادر شد. در ضمن، بررسی 9 محصول نیز به دلایلی نظیر عدم‌امکان تولید محصول، عدم هماهنگی جهت بازدید و انصراف شرکت از ادامه فرایند ارزیابی متوقف شده است.

 

برای مشاهده فایل کامل گزارش سال 1398 فایل پیوست را مشاهده نمایید.