بازپرداخت هزینه ارزیابی دریافت گواهینامه نانومقیاس

واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از شرکت‌هایی که موفق به اخذ گواهینامه نانومقیاس برای محصول تولیدی خود شده‌اند؛ 80 درصد هزینه ارزیابی دریافت گواهینامه را مطابق با ضوابط زیر به متقاضی بازپرداخت خواهد کرد:

برای این منظور، پس از اتمام فرآیند ارزیابی و نمایش اطلاعات محصول تایید شده بر روی سایت محصولات فناوری نانو www.nanoproduct.ir، مراحل درخواست به شرح زیر می‌باشد:

1- ورود به سامانه https://tmsc.ir/service با استفاده از "نام کاربری" و "کلمه عبور" سامانه نانومقیاس

2- انتخاب گزینه گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های رایج ملی و بین المللی

3- انتخاب گزینه هزینه‌های دریافت تأییدیه نانومقیاس

پیش از ورود به سامانه مدارک زیر را جهت بارگزاری آماده نمایید:

1. نامه درخواست بازپرداخت هزینه ارزیابی خطاب به واحد ارزیابی محصولات و معرفی اطلاعات اقتصادی شرکت (شماره حساب شرکت، شماره شبا، بانک، نام و کد شعبه، کد اقتصادی و ...) در این نامه - تمپلیت نامه در سامانه موجود است.

2. فاکتور رسمی و فیش پرداخت هزینه

3. فایل اسکن صفحه اول شناسنامه نفر اول صاحب امضاء

4. فایل اسکن کارت ملی نفر اول صاحب امضاء

5. اساسنامه شرکت

6. آگهی تاسیس روزنامه رسمی

7. آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

پس از تایید مدارک توسط مسئول واحد، بازپرداخت هزینه به حساب رسمی شرکت انجام خواهد شد.

همچنین متقاضیان می‌توانند به جای دریافت 80 درصد هزینه ارزیابی به صورت نقدی؛ معادل 100 درصد هزینه را به صورت گرنت شبکه آزمایشگاهی دریافت نمایند.