گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷

واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو باهدف ایجاد شفافیت بازار و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات فناوری نانو، با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل‌گرفته و در «موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان» مستقر می‌باشد. مأموریت این واحد، ارزیابی محصولات، نظارت بر ثبات مقیاس و خواص و اعطای گواهینامه نانومقیاس به محصولات مورد تأیید می‌باشد. اهم فعالیت‌های انجام‌شده در این واحد در سال 1397 به شرح زیر است:

ارزیابی پرونده‌ها:

همان­طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، در سال 1397 تعداد 320 درخواست بررسی محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری‌نانو ارجاع شد که از این درخواست‌ها، 44 مورد جهت تکمیل مستندات فنی با استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی پذیرش مشروط شده و تعداد 239 محصول به دلیل ارائه مستندات فنی اولیه قابل قبول جهت اثبات ادعا پذیرش‌شده و به مرحله بعد راه یافتند. تعداد 37 مورد از محصولات هم به دلیل عدم ارائه حداقل مستندات فنی مبنی بر اثبات ارتباط با فناوری نانو یا انصراف شرکت مورد پذیرش قرار نگرفتند.

از میان محصولات پذیرش شده در سال 1397، پس از بازدید و نمونه‌برداری از خط تولید، انجام آزمون‌های مقیاس و کارایی و بررسی نتایج در واحد،  تعداد 77 محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس و 51 محصول موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شدند. لازم به ذکر است ارزیابی تعدادی از محصولات از اواخر سال 1396 شروع شده بود که در سال 1397 به اتمام رسید. از این­رو، تعداد 59 گواهینامه نانومقیاس و 18 گواهینامه آزمایشی نیز به آمار سال 1397 اضافه شد. در مجموع، 136 گواهینامه نانومقیاس و 69 گواهینامه آزمایشی در این سال صادر شد. در ضمن، بررسی 13 محصول نیز به دلایلی نظیر عدم‌امکان تولید محصول، عدم هماهنگی جهت بازدید و انصراف شرکت از ادامه فرایند ارزیابی متوقف شده است.

تدوین دستورالعمل‌های بازرسی محصولات فناوری‌نانو:

در سال 1397 و با هدف افزایش شفافیت و ارائه شاخص‌های پذیرش، بازرسی و تأیید محصولات و همچنین دقت و سرعت بیشتر در انجام فرآیند ارزیابی محصولات، 7 دستورالعمل بازرسی محصول به شرح زیر تدوین و تصویب شد:

  • دستورالعمل بازرسی نانوالیاف
  • دستورالعمل بازرسی نانوپوشش­ها
  • دستورالعمل بازرسی سطوح پلیمری و سایر سطوح نامتخلخل آنتی­باکتریال
  • دستورالعمل بازرسی منسوجات با قابلیت دفع آب و مایعات آبی
  • دستورالعمل بازرسی رنگ و رزین حاوی نانوذرات
  • دستورالعمل بازرسی فیلترهای هوا بر پایه نانوالیاف
  • دستورالعمل بازرسی فیلترهای آب با قابلیت جدایش نانوذرات

برای مشاهده فایل کامل گزارش سال 1397 فایل پیوست را مشاهده نمایید.