گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵

مطابق با استاندارد بین المللی ISO18110 و استاندارد ملی ۱۲۰۹۸، کمیته استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC ۲۲۹ نانومقیاس را محدوده اندازه تقریبی ۱ تا ۱۰۰۰ نانومتر می‌داند. ماده‌ای که هر یک از ابعاد خارجی آن یا ساختار داخلی و یا سطحی آن نانومقیاس باشد نانو ماده تعریف می‌گردد. محصول فناوری نانو محصول حاوی نانو ماده است که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد. 
به محصولاتی که در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند، گواهینامه نانومقیاس اعطا می‌گردد که وظیفهٔ آن بر عهدهٔ واحد ارزیابی  محصولات می‌باشد. این واحد با هدف ارتقای کیفی محصولات، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بازار محصولات نانو در سال ۱۳۸۶ با حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل گرفت. مدیریت این واحد در سال ۱۳۸۹ به موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان واگذار گردید و بررسی بیش از ۱۴۰۰ پرونده و اعطای تاییدیه به بیش از ۴۵۰ محصول در این سال‌ها از دستاوردهای این واحد می‌باشد. 
در سال ۱۳۹۵ در مجموع تعداد ۱۹۰ درخواست پذیرش به واحد بررسی ارجاع گردید؛ که از این درخواست‌ها ۱۶۸ پرونده پذیرش‌شده و ۲۲ پرونده عدم پذیرش‌شده‌اند. از ۱۶۸ پرونده پذیرش‌شده، ۱۸ محصول پذیرش مشروط شده و ۹۵ محصول نیز تمام مراحل ارزیابی را طی کرده‌اند. بررسی ۵۵ محصول نیز به دلایلی نظیر عدم واریز وجه، عدم امکان تولید محصول، عدم هماهنگی جهت بازدید و... متوقف‌شده است.

جدول ۱: آمار پذیرش سال ۱۳۹۵
filereader.php?p1=main_c220732ec07b22455

در این سال تعداد ۱۴۹ پرونده با اتمام مراحل بازرسی در جلسات کمیته تخصصی مطرح‌شده که از بین آن‌ها ۷۰ محصول موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس و ۵۹ محصول موفق به دریافت تاییدیه آزمایشی شدند. همچنین تعداد ۲۰ محصول نیز موفق به اخذ  گواهینامه‌ نشدند. 
در این سال همچنین ۳ متقاضی که پیش‌تر پذیرش مشروط شده بودند با تکمیل مدارک (به کمک مشاورهای تخصصی و پژوهانه شبکه آزمایشگاهی نانو) توانستند مراحل بازرسی را طی کرده و گواهینامه آزمایشی را اخذ نمایید. همچنین ۳ شرکت نیز گواهینامه آزمایشی خود را به گواهینامه نانومقیاس ارتقاء دادند. 
ضمناً در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱ محصول از محصولات دارای گواهینامه در سال‌های گذشته، لغو اعتبار گردید. عدم فعالیت شرکت، خارج شدن محصول از خط تولید، عدم توانایی در تجاری‌سازی پس از ۲ سال و... از دلایل لغو اعتبار این محصولات است. 
مطابق آنچه بیان شد آمار تجمعی محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹۵ شامل ۱۷۲ کالا و ۱۵۳ ابزار و مجموع ۳۲۵ محصول می‌باشد، در نمودار ۲ آمار محصولات از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۵ آمده است.

filereader.php?p1=main_041902fb6f1e630ff
نمودار ۱: آمار تجمعی محصولات مورد تأیید ستاد نانو تا پایان سال ۹۴

حوزه صنعتی محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس (کالا و ابزار) تا پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک حوزه صنعتی به شرح زیر است:
filereader.php?p1=main_f8b005cb3e75217dd
نمودار ۲: حوزه صنعتی محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس تا پایان سال ۱۳۹۵

آمار محصولات دارای گواهینامه آزمایشی نیز تا پایان سال ۱۳۹۵ در نمودار ۳ آمده است.
filereader.php?p1=main_0479836995ecf9fef
نمودار ۳: آمار تجمعی محصولات دارای گواهینامه آزمایشی تا پایان سال ۹۵