دوره یازدهم (سال 1395)

یازدهمین دوره این جشنواره در مرداد ماه سال جاری آغاز شد که نزدیک به ۵۰ شرکت نانویی در دو بخش تجهیزات و محصولات، مستندات خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. این مستندات در ۴ شاخصِ کلانِ "سازمانی"، "بازار"، "تولید" و "فناوری" مورد ارزیابی قرار گرفت که ۱۰ شرکت تولید کننده محصول و ۵ شرکت تولید کننده تجهیزات مرتبط با فناوری نانو به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
پس از مشخص شدن نتایج نهایی هر دو بخش تجهیزات و محصولات، در روز ۱۴ مهر همزمان با افتتاحیه جشنواره نانو با اهداء لوح و یادبود از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
  رتبه محصول شرکت
محصولات برگزیده اول -- --
دوم -- --
سوم مشترک نانو فیلتر هوای پردو نانو ساختار مهرآسا
گاما آلومینا نانوحفره نانو پارس اسپادانا
تجهیزات برگزیده اول الکتروریسی صنعتی فناوران نانومقیاس
دوم لایه نشانی رومیزی پوشش‌های نانوساختار
سوم -- --