گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳

در فرآیند اعطای گواهینامه نانومقیاس پس از تکمیل مدارک و فرم‌های درخواست بررسی، پرونده جهت احراز قرار گرفتن محصول در حوزه فناوری به واحد بررسی مواد و محصولات نانو ارجاع می‌شود، در ابن واحد سه پارامتر؛ مقیاس بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر، مهندسی و تکرارپذیری فرآیند تولید، بهبود خواص نسبت به حالت غیر نانو (طبق استاندارد ISO TS ۲۷۶۸۷-۲۰۰۸ و استاندارد ملی ۱۲۰۹۸) مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرآیند بررسی شامل: بررسی و کار‌شناسی اولیه مدارک، تدوین طرح آزمون بازرسی، بازدید از محل تولید و نمونه‌گیری از محصول (و در صورت نیاز از مواد اولیه)، انجام آزمون‌های طبق طرح آزمون بازرسی، دریافت نظر داوران و کمیته تخصصی جهت بررسی نتایج آزمون‌ها و اعلام نظر فنی، اعلام نتیجه نهایی به کریدور و ستاد نانو و در صورت تأیید، صدور گواهینامه نانومقیاس است.

جدول ۲- آمار کل محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
با توجه به لزوم بازرسی مجدد محصولات دارای تأیید شده، در این سال تأییدیه نانومقیاس ۱۱ محصول و تأییدیه آزمایشی ۲۴ محصول نیز تمدید شد. 
ضمناً در سال ۹۳ تأییدیه ۳۱ محصول (به دلایلی چون عدم تولید محصول، غیرفعال شدن شرکت، عدم تجاری شدن محصول پس از ۳ سال و...) لغو اعتبار گردید.