تنها ۲۴۸ محصول از محصولات فناوری نانو تولید شده داخلی موفق به اخذ گواهینامه نانومقیاس شده‌اند.

آمار محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس در طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته تا آنجا که تعداد محصولات مورد تایید از ۱۳ محصول در سال ۸۶ به ۲۴۸ محصول در سال ۹۴ رسیده است. این رشد نشان‌دهنده ورود هرچه بیشتر محصولات فناوری نانو به بازار مصارف عمومی می‌باشد.
  • 1395/02/11
  • 3021

مطابق استاندارد بین‌المللی ISO-TS 18110: 2015 و استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ نانومقیاس محدوده اندازه تقریبی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. ماده‌ای که هر یک از ابعاد خارجی آن یا ساختار داخلی و یا سطحی آن نانومقیاس باشد نانو ماده تعریف می‌گردد. محصول فناوری نانو محصول حاوی نانو ماده است که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد. به محصولاتی که در حوزه فناوری نانو قرار می‌گیرند و صحت آن‌ها پس از اتمام فرآیند بازرسی تأیید شود، گواهینامه نانومقیاس اعطا می‌گردد که وظیفه اعطای آن، بر عهده واحد ارزیابی محصولات کریدور خدمات فناوری می‌باشد.

 

تا پایان سال ۱۳۹۴، ۲۴۸ گواهینامه نانومقیاس برای محصولات فناوری نانو در کشور صادر شده که در این میان ۱۱۹ کالا و ۱۲۹ ابزار موجود می‌باشد.

 

رویکرد اصلی سند ده سالهدوم توسعه فناوری نانو، که در سال ۱۳۹۴ تدوین شد و چشم انداز این فناوری را تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مرجعیت علمی، انتخاب فناوری‌های اثرگذار، استقرار سیستم نانو نماد، ایجاد صنایع نانویی، ارتقاء صنایع موجود از طریق فناوری، توسعه بازار و نقش آفرینی این فناوری در زندگی مردم است.

 

در راستای تأکید به توسعه‌ُ صنعت و بازار محصولات فناوری نانو در سند ده‌ساله‌ِدوم، در واحد ارزیابی محصولات نیز از سال ۱۳۹۴ گرایش کلی به سمت محصولات صنعتی تغییر کرده و صرفاً آمار محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس که حجم تولید مناسبی برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود دارند، به‌عنوان آمار محصولات ستاد توسعه فناوری نانو مدنظر قرار گرفت.

 

آمار محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس در طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته تا آنجا که تعداد محصولات مورد تأیید از ۱۳ محصول در سال ۸۶ به ۲۴۸ محصول در سال ۹۴ رسیده است. این رشد نشان‌دهنده ورود هرچه بیشتر محصولات فناوری نانو به بازار مصارف عمومی می‌باشد.

 

استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۸۱۱۰، آخرین استاندارد جهت معرفی شاخص‌های علم و فناوری در حوزه فناوری نانو است و واحد ارزیابی محصولات کریدور خدمات فناوری بر اساس آن به ارزیابی و دسته‌بندی محصولات می‌پردازد که بر این اساس ۳۸ درصد تولیدات محصول نهایی، ۱۱ درصد محصول میانی و ۵۱ درصد ابزار و تجهیزات بوده است.

 

در حوزه‌بندی صنعتی محصولات مورد تأیید فناوری نانو نیز، تجهیزات ساخت و تولید با ۳۳ درصد حائز بیشترین تعداد محصولات بوده و پس از آن تجهیزات شناسایی و آنالیز و محصولات حوزه دارو و سلامت به ترتیب هر کدام با ۱۸ و ۱۴ درصد حائز رتبه‌های دوم و سوم هستند.

 

به محصولاتی که تولیدکننده آن صرفاً الزامات فنی محصول را برآورده است و الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آیین‌نامه‌های مؤسسه ازجمله پروانه ساخت و بهره‌برداری، واحد کنترل کیفی فعال و... را دارا نباشد، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا می‌شود، بر این اساس تا پایان سال ۱۳۹۴، ۱۱۲ کالا موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شده‌اند.

 

تعداد ۱۰۱ شرکت دارای گواهینامه نانو مقیاس برای حداقل یک محصول تولیدی خود هستند و ۷۷  شرکت نیز حداقل یک محصول دارای گواهینامه آزمایشی دارند.

 

از نظر پراکندگی، بیش از ۵۰ درصد این شرکت‌ها در استان تهران مستقر هستند و پس از آن استان‌های اصفهان، البرز، زنجان و قزوین بیشترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات فناوری نانو را در خود جای داده‌اند.