۷۴ محصول در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس شدند.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۸۳ درخواست پذیرش محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو ارسال گردید که از این تعداد ۱۴۰ پرونده با اتمام مراحل بازرسی در جلسات کمیته تخصصی مطرح گردید.
  • 1395/02/02
  • 3145
واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو باهدف ایجاد شفافیت بازار و افزایش اعتماد مصرف کنندگان به محصولات «فناوری نانو، با حمایتهای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل گرفته و در "موسسه خدمات فناوری تا بازارایرانیان" مستقر می‌باشد. این واحد تنها واحد ممیزی محصولات فناوری نانو در ایران است که ارزیابی محصولات، نظارت بر ثبات مقیاس و اعطای گواهینامه نانو مقیاس به محصولات مورد تأیید از مهم‌ترین مأموریتهای این واحد می‌باشد.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۸۳ درخواست پذیرش محصول به واحد ارزیابی محصولات فناوری نانو ارسال گردید که از این تعداد ۲۵۶ پرونده مورد پذیرش قرار گرفت.

همچنین در این سال، ۱۴۰ پرونده با اتمام مراحل بازرسی در جلسات کمیته تخصصی مطرح شد که از بین آن‌ها ۷۴ محصول موفق به دریافت گواهینامه نانو مقیاس و ۴۱ محصول موفق به دریافت گواهینامه آزمایشی شدند.

کاهش زمان بررسی پرونده‌ها به کمتر از ۳۰ روز از اولویت‌های واحد ارزیابی محصولات در سال گذشته بود که در این راستا اقداماتی چون تعیین سقف زمانی برای فعالیتهای مرتبط با متقاضی، توسعه همکاری با شبکه آزمایشگاهی نانو، کاهش زمان بررسی پرونده در شرکتهای بازرسی و... انجام گرفت.

در سال گذشته سایت معرفی محصولات فناوری نانو با هدف شفافیت در بازار به نشانی www.nanoproduct.ir راه اندازی گردید تا اخبار مرتبط با محصولات فناوری نانو در ایران، فرآیند ارزیابی محصولات، استاندارد‌ها و دستورالعملهای بازرسی محصولات و... را به اطلاع همگان برساند.

نظارت بر بازار محصولات فناوری نانو در جهت افزایش اعتماد مصرف کنندگان به محصولات فناوری نانو از دیگر برنامه های سال ۱۳۹۴ بوده است.

در راستای تأکید به توسعه صنعت و بازار محصولات فناوری نانو در سند ده ساله دوم فناوری نانو ایران، در واحد ارزیابی محصولات نیز از سال ۱۳۹۴ گرایش کلی به سمت محصولات صنعتی تغییر کرد و مقرر گردید صرفاً آمار محصولات دارای گواهینامه نانومقیاس به عنوان آمار محصولات ستاد نانو مدنظر قرار گیرد. آمار کل محصولات دارای گواهینامه نانو مقیاس تا پایان سال ۹۴، ۲۴۸ محصول بود که از این تعداد ۱۱۹ مورد کالا و ۱۲۹ مورد ابزار بوده است.

بر اساس آمار‌ها، تعداد شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو که حداقل دارای یک محصول نانو مقیاس هستند ۱۰۱ شرکت می‌باشد که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در تهران مستقر هستند.