پاموک تابان

مسئولیت محدود تولیدی

پاموک تابان
تولیدکننده کفی کفش برپایه چرم طبیعی و مصنوعی
کارخانه دفتر مرکزي
  • کارخانه
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • تبریز- مایان- کوچه آجر پزی حاج جعفر-کوچه استاد شهریار- طبقه همکف
  • دفتر مرکزي
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • تبریز- مایان- کوچه آجر پزی حاج جعفر-کوچه استاد شهریار- طبقه همکف - 5194833930
  • 041-36694258