محصولات آزمایشی
گرافیت انبساط یافته
پودر اکسید گرافن کاهش یافته
نانو آلتین کربن
شرکت نانو آلتین کربن در تاریخ 96/09/26 با هدف تولید مشتقات نانو گرافیت و گرافن از جمله گرافیت انبساط یافته، گرافن اکسید، گرافن اکسید کاهش یافته و گرافن تاسیس گردیده است.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • گیلان
  • رشت
  • کوچه نظام پزشکی- پلاک 14 - 41459-14145
  • -09120879558
  • -