مهام تجهیزات پارلا

محصولات آزمایشی
کامپوزیت دندانی حاوی نانو ذرات سیلیس
مهام تجهیزات پارلا
فعالیت اصلی شرکت در حوزه تولید مواد و تجهیزات مورد استفاده برای مهندسی بافت سخت می باشد.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • تهران
  • تهران
  • بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران - 14968-13115
  • 021-44787832
  • 021-44787832