بسپار پیشرفته شریف

مسئولیت محدود تولیدی

بسپار پیشرفته شریف
امروزه در دنیای صنعت پلیمر، پلیمرهایی که دارای یک وظیفه می باشند در حال رشد می باشند. این پلیمر ها با نام پلیمرهای فعالِ وظیفه دار (Functional Active polymer) شناخته می شوند. همانطور که از نام این نوع محصول مشخص است، انتظار می رود که این پلیمرها یک وظیفه‌ی معین را در محصول نهایی انجام دهند. این وظیفه‌ی معین می‌تواند جذب اکسیژن، جذب گاز اتیلن، جذب نور ماوراء بنفش، ساطع کردن گاز دی اکسید کربن، جذب بو، کنترل رطوبت، آنتی باکتریال، سوپر هیدروفیلی، سوپر هیدرفوبی و ....باشد. شرکت بسپار پیشرفته شریف با هدف توسعه‌ی مستربچ ها و کامپاندهای پلیمری وظیفه دار در سال 1391 فعالیت خود را در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود. یکی از کاربردهای مهم این نوع مستربچ ها بکارگیری آنها در صنعت بسته بندی مواد غذایی و کشاورزی می باشد. این بسته‌بندی‌ها با نام بسته‌بندی‌های اکتیو یا فعال (Active) شناخته می شوند. نحوه‌ی عملکرد این بسته‌بندی‌ها به این طریق است که یک تعامل و اندرکنش بین مواد غذایی بسته بندی شده و دیواره بسته بندی رخ می دهد. نتیجه‌ی این تعامل و اندرکنش منجر به بهبود کیفیت محصول بسته بندی شده می‌شود. یکی از مهمترین نتایج افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی و کشاورزی می باشد.
دفتر مرکزي کارخانه
  • دفتر مرکزي
  • تهران
  • تهران
  • تهران- احمدآباد مستوفی-سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران- سوله های پردیس فناوری- سالن 30-واحد 2 - 3313193685
  • 021-56277453
  • کارخانه
  • تهران
  • تهران
  • تهران- احمدآباد مستوفی-سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران- سوله های پردیس فناوری- سالن 30-واحد 2