جهان فناور پیشرو ایلیا

مسئولیت محدود خدماتی

جهان فناور پیشرو ایلیا
شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا به عنوان تولید کننده سیستم‌های پوشش دهی الکترواسپارک فعالیت خود را آغاز نموده است. این سیستم لایه نشانی یک روش جوشکاری منحصربفرد است که گرمای نهان بسیار کمی در فلز پایه ایجاد کرده و در نتیجه یک پیوند متالورژیکی بسیار مستحکم ایجاد می‌کند. هدف اصلی شرکت جهان فناور پیشرو ایلیا کمک به صنعتگران برای درک عمر مفید و بهره‌وری بیشتر تجهیزات و ابزارآلات از طریق آموزش مدوام درباره مزیت‌ها و سادگی تکنولوژی الکترواسپارک و همچنین دسترسی آسان برای استفاده از این تجهیز می‌باشد.