تاف فناور پارس
شرکت دانش بنیان تاف فناورپارس با فعالیتی بالغ بر یک دهه، توانسته به دانش بومی طیف‌سنجی جرمی دست یابد. این شرکت بعد از ساخت دستگاه‌های طیف‌سنج تحرک یونی آزمایشگاهی و طیف‌سنج مواد مخدر، هم اکنون با ساخت دستگاه طیف‌سنج جرمی به روش زمان پرواز توانسته جهش بزرگی در حوزه دستگاه‌های طیف‌سنج جرمی برداشته و پایه‌گذار دستگاه‌های دیگر بر اساس همین فناوری باشد. افزایش حد تفکیک دستگاه، بالا بردن گستره جرمی و همچنین ایجاد نرم‌افزار مجتمع کنترل کننده تمامی بخش‌های دستگاه از دیگر اهداف پیش روی این شرکت می‌باشد. شایان ذکر است که این شرکت تجربه ساخت این دستگاه را به صورت خطی دارد.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • اصفهان
  • اصفهان
  • شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان - شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان - ساختمان فن آفرینی 2 - 119 - 84156-83155
  • 0313-3913272
  • -