محصولات نانو مقیاس
هایپرترمیا تاریخ اعتبار : 1399/09/01
میکروسکوپ پروبی روبشی آموزشی تاریخ اعتبار : 1399/09/01
میکروسکوپ تونلی روبشی آموزشی تاریخ اعتبار : 1399/09/01
میکروسکوپ پروبی روبشی تاریخ اعتبار : 1399/09/01
میکروسکوپ نیروی اتمی تاریخ اعتبار : 1399/09/01
میکروسکوپ تونلی روبشی تاریخ اعتبار : 1399/09/01
نانو سیستم پارس
شرکت نانو سیستم پارس به منظور تجاری سازی نتایج طرح تولید میکروسکوپ STM و نیز تکمیل، توسعه و بسط زیر ساخت های آزمایشگاهی کشور و فعالیتهای نانوتکنولوژی در علوم بخصوص علوم پزشکی و صدور محصولات فنآوری نانو و تولید ثروت از آن، با تشویق شبکه آزمایشگاهی فنآوری نانو، در خرداد 1386 ایجاد و در مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی واقع در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی (مجتمع بیمارستانی امام خمینی) آغاز بکار نموده است. نانو سیسـتم پـارس از یک چارت سازمانی دو قسمتی عملیاتی و بازرگانی تشکیل شده است. ساختار سازمانی: حوزه عملیاتی بخش تحقیق و توسعه بخش تولید بخش الکترونیک بخش مکانیک بخش کنترل کیفی بخش خدمات پس از فروش حوزه بازرگانی بخش مالی بخش بازرگانی فروش بازاریابی خرید خدمات و تولیدات: حوزه فعالیت شرکت با تنوع بالا از دستگاهها و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی بطور اختصاصی در حوزة نانوتکنولوژی می باشد.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • تهران
  • تهران
  • خیابان کارگر شمالی، فاطمی غربی، 300، طبقه اول
  • 021-66562812 - 66562815
  • 021-66562812-66562815