توسعه فن آوری مافوق صوت
سابقه علمی »شرکت توسعه فناوری مافوق صوت« به سال 1382 با ”طراحی و ساخت چاقوی جراحی التراسونیک“ باز می گردد. در حال حاضر بعنوان اولین و تنها مجموعه تحقیقاتی، تولیدیِ تخصصی در زمینه تکنولوژی التراسونیک قدرت در این حوزه فعالیت می نماید. این مجموعه تحقیقاتی آمادگی دارد تا در جهت پیش برد انواع پروژه های دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در زمینه انواع کاربردهای تکنولوژی اولتراسونیک قدرت همکاری نماید. فعالیتهای ما شامل موارد : طراحی مفهومی، نوشتن پرپوزال، طراحی مهندسی و ساخت، آزمون و صحت یابی و تدوین گزارش نهایی می باشد.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • تهران
  • تهران
  • آزادی، حبیب اللهی، قاسمی، پلاک 61، ساختمان شماره 6 مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، طبقه دوم - 1459973861
  • 021-66065887