طیف آزمون اسپادانا
شرکت طیف آزمون اسپادانا در سال ۱۳۹۳ به منظور طراحی و ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی از جمله طیف سنج تحرک یونی (Ion Mobility Spectrometry، IMS) با انواع منابع یونیزاسیون تخلیه کرونا، الکترواسپری و پلاسمای سرد و همچنین تولید انواع دستگاههای جفت شده IMS با تکنیکهای کروماتوگرافی گازی و مایع (GC-IMS و HPLC-IMS) تاسیس شد. مدیران این شرکت با بیش از ۱۶ سال تجربه تحقیق در زمینه اسپکتروم‌تر تحرک یونی، تاکنون موفق به ثبت چندین ثبت اختراع و چاپ د‌ها مقاله ISI در بر‌ترین مجلات بین المللی (از جمله Analytical Chemistry) در این زمینه شده‌اند. عملکرد دستگاه IMS شبیه اسپکتروم‌تر جرمی (MS) بوده و تاکنون توسط این گروه در آنالیز انواع ترکیبات شیمیایی ازجمله مواد مخدر، مواد منفجره، باقیمانده سموم کشاورزی، انواع داروهای پزشکی در محیطهای بیولوژیکی، انواع آلاینده‌های گازی در اتمسفر و دیگر ترکیبات شیمیایی استفاده شده است. تحقیق و توسعه به منظور بومی سازی سایر روشهای جدید بر پایة تحرک یونی از جمله FAIMS و TWIMS نیز جزئی از برنامه حاضر در این شرکت می‌باشد.
دفتر مرکزي
  • دفتر مرکزي
  • اصفهان
  • اصفهان
  • اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن افرینی۱، واحد۱۲۲ - 84156-83274
  • 031-33932423
  • 031-33932423