محصولات آزمایشی
رنگ کلیر پلی یورتان آنتی باکتریال تاریخ اعتبار : 1399/07/09
نانو تک فام گیتی
شرکت نانو تک فام گیتی در اسفند ٩٧، با هدف تولید پوششهای نانو فناوری تاسیس و با راه اندازی خط تولید با طرفیت دویست تن در سال، آغاز بکار نمود. این شرکت با هدف تولید مبدل زنگ آهن حاوی نانوذرات موثر آغاز بکار نمود و باانجام آزمایشات فنی متعدد از آزمایشگاههای مختلف و صنایع گوناگون اقدام به توسعه فعالیتهای فوق نمود. این محصول در جشنواره یک ایده یک اختراع دانشگاه تهران و جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد ایران در بهمن و اسفند ٩٧ رتبه برتر اخذ کرد.
دفتر مرکزي کارخانه
  • دفتر مرکزي
  • تهران
  • تهران
  • کیلومتر 19 جاده مخصوص، بعد از خیابان دارو پخش، بعد از کوچه 63، پلاک 567 ، طبقه همکف - 1398169511
  • 021-44981346
  • کارخانه
  • تهران
  • تهران
  • کیلومتر 19 جاده مخصوص، بعد از خیابان دارو پخش، بعد از کوچه 63، پلاک 567 ، طبقه همکف - 1398169511
  • 021-44981346