آتیه حکمت آبتین

سهامی خاص تولیدی

محصولات آزمایشی
منسوج پنبه‌ای آنتی باکتریال