سرویس بهداشتی آنتی باکتریال مرجان

سرویس بهداشتی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات
تعداد رای : ۲۴

این محصول سرویس بهداشتی آنتی‌باکتریال می‌باشد که حاوی نانوذرات اکسید روی است. سرویس بهداشتی آنتی‌باکتریال دارای سطوحی با قابلیت ضد رشد میکروبی است. اینگونه سرویس‌های بهداشتی با موادی پوشیده می‌شوند که میکروارگانیسم‌های خطرناک مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروب‌ها را نابود می‌کنند.کاربرد اکسیدروی در بیوپزشکی و حوزه های ضد ویروسی ناشی از زیست سازگاری آن نسبت به سایر اکسیدهای فلزی، حلالیت آن در محیط‌های قلیایی و سطوح منقطع دوقطبی آن است. نانوذرات در چرخه حیات و اکوسیستم پایین‌ترین درجه سمیت را از خود نشان می‌دهند. خاصیت آنتی باکتریال مناسب نانوذرات اکسید روی ناشی از سطح ویژه افزایش یافته به دلیل کاهش اندازه ذرات و در نتیجه افزایش واکنش‌پذیری این ذرات، همچنین خواص فوتوکاتالسیتی و فوتواکسیداسیون در تماس با اجزای زیستی و شیمیایی آن‌ها است.
سرویس بهداشتی آنتی باکتریال
  • بهبود خاصیت ضد میکروبی نسبت به نمونه شاهد و حصول فعالیت ضد باکتریایی بزرگتر از ‌2 لوگاریتم
  • استفاده از نانوذرات اکسیدروی با اندازه ذرات کمتر از 100nm
  • استفاده از اکسید روی با ساختار هگزاگونال و با درصد خلوص 5/99%
استفاده از نانو ذرات اکسیدروی باعث حصول خواص آنتی‌باکتریایی ناشی از افزایش سطح ویژه، واکنش‌پذیری بیشتر و خواص فوتوکاتالیستی مناسب است.
میزان "فعالیت ضد باکتریایی" این محصول مطابق با استاندارد ملی "اندازه‌گیری فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل" به شماره ISIRI 10900 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن مطابق جدول زیر می‌باشد:
نمونهفعالیت ضد باکتریایی
حداقل قابل قبول استاندارد2 (معادل 99 درصد)
نمونه شاهد0
نمونه نانو (اشرشیاکلی)
2.51 (معادل 99.51 درصد)
نمونه نانو (استافیلوکوکوس اورئوس)
2.76 (معادل 99.76 درصد)
فعالیت ضد باکتریایی شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتری‌های در تماس با محصول می‌باشد؛ که از مقایسه لگاریتمی تعداد باکتری‌های موجود بر روی نمونه شاهد و نمونه محصول بعد از 24 ساعت تماس با باکتری بدست می‌آید. طبق استاندارد مذکور، هنگامی که فعالیت ضد باکتریایی محصول بین 2 تا 3 باشد، اثرگذاری معنی‌دار است؛ اگر فعالیت ضد باکتریایی بیش از 3 باشد اثرگذاری قوی دارد.  

استاندارد های این محصول

  • گواهی نانومقیاس

    گواهی نانومقیاس

    تاریخ استاندارد : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

    تاریخ اعتبار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)