طیف سنج جرمی زمان پرواز

طیف سنج جرمی
تعداد رای : 1

اسپکتروسکوپی جرمی یکی از دستگاه‌های حساس آزمایشگاهی است که کمیت و کیفیت ترکیبات ناشناخته را آشکار می‌کند. این دستگاه نمونه مورد آزمایش را به ذرات باردار تبدیل کرده و و پس از تفکیک بر اساس نسبت جرم به بار ذرات اندازه‌گیری می‌شود. ثبت ارقام و بررسی آن‌ها امکان شناسایی ترکیبات مجهول را فراهم می‌کند. بر این اساس ترازوی مولکولی از دیگر نام‌های این دستگاه است.
آنالیزهای دستگاه اسپکتروم‌تر جرمی که بر پایه ICP mass، Quadruple، Time of Flight استوار است. بنا بر سفارش و کاربرد می‌توان از هر یک از موارد فوق استفاده کرد که امکان شناسایی سموم، مواد شیمیایی، غذایی، بیولوژیک، ژنتیکی و... را فراهم می‌سازد.
مطالعات کلینیکی و دارویی
پزشکی قانونی
صنایع غذایی
صنعت تولید عطر و اسانس
مواد آرایشی و بهداشتی
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
سم‌شناسی
روش زمان پرواز یکی از روش‌های طیف سنجی جرمی است که در آن یون پس از تولید توسط یک میدان شتاب دار شده و از آنجا که سرعت حرکت یون‌ها بستگی به نسبت جرم به بار دارد، ذرات سنگین‌تر، یا سرعت کمتری خارج می‌شوند. دستگاه TOF مدت زمان رسیدن ذره به آشکارساز را اندازه‌گیری می‌نماید. زمان بدست آمده امکان محاسبه جرم را فراهم می‌آورد. پس از مقایسه این اطلاعات با اطلاعات سایر مواد شناخته شده نهایتا نوع ماده شناخته می‌شود.
دقت جرمی: ppm ۱۰۰
دامنه جرمی: amu ۱۰۰۰۰-۲۰۰
قدرت تفکیک: ۳۰۰۰
نرخ پویش: kHz spectra/sec ۱۰
نرخ نمونه برداری: MHz ۲۰
حساسیت: ۱۰فمتومول
دامنه دینامیک: سه درجه بزرگی
فشار: ۱۰-۶ torr

استاندارد های این محصول

  • گواهی نانومقیاس

    گواهی نانومقیاس

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)