آنالیز گرمایی تفاضلی/ TA-1A

آنالیز گرمایی تفاضلی/ TA-1A
تعداد رای : ۲

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی است و در بسیاری صنایع از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه هادی‌ها، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. ضـریب ظرفیـت¬حرارتی، انتقال حرارت، داده‌هـای انـرژی جنبشـی ، خلـوص مواد ، تغییـر فـاز و تغییرات حالت ساختمان کریستالی مواد با استفاده از روش DSC قابـل تعیـین مـی‌باشد دستگاه دارای دو کفه است. بر روی هر کفه یک بوته قرار دارد. در یک بوته نمونه مرجع و بوته دیگر نمونه اصلی است. دستگاه طبق برنامه شروع به گرمادهی می‌کند. سامانه گرمادهی هر بوته مجزا است. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر(مانند ذوب شدن) باشد در این صورت دستگاه مقدار گرمای بیشتری به آن منتقل می‌کند. با توجه به آنکه دستگاه تنها تفاضل را ثبت می‌کند، پیکی به سمت بالا ایجاد خواهد شد. اگر فرآیند نمونه گرمازا باشد پیک ایجاد شده رو به پایین خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت گرمایی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دارد. 
روش گرماسنجی روبشی تفاضلی برای ارزیابی واکنش‌های شیمیایی، تغییر حالت‌های فیزیکی و تغییر حالت ساختمان کریستالی (برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت حرارتی ویژه هم‌فشار در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا) انواع مواد مانند نانو مواد، شیمیایی، فلزی و سرامیکی، دارویی، غذایی، نساجی ، بیولوژیکی ، پلیمری و غیره بطور گسترده‌ای استفاده می‌شود.
دستگاه به هر دو نمونه انرژی یکسانی می‌دهد. میزان تغییرات دمای نمونه نسبت به مرجع را می‌سنجد. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر باشد دمای آن کمتر می‌شود و پیک گرفته شده در نمودار توان دستگاه نسبت به دما رو به پایین خواهد بود. اگر ماده نمونه گرمازا باشد پیک گرفته شده رو به بالا خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می‌دهد که متناسب با ظرفیت حرارتی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک‌های نمودار دستگاه دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک‌ها در دستگاه ثبت نمی‌شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می‌شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک‌های مورد نظر ثبت شوند. از این روش برای تبلور همدما و غیر همدما استفاده می‌شود.
filereader.php?p1=main_87b975920cf2a335c
دستگاه با مواد استاندارد Perkin‐Elmer کالیبراسیون می گردد.

استاندارد های این محصول

  • گواهی نانومقیاس

    تاریخ استاندارد : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

    تاریخ اعتبار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)