میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی
تعداد رای : ۳

علاوه بر توپو گرافی سطوح در مقیاس اتمی و مولکولی، کاربردهای AFM در بررسی خواص مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی و مغناطیسی آن را بعنوان مهم‌ترین دستگاه تست و آشکار سازی در نانو فناوری، از سایر ادوات متمایز ساخته است.
مود غیر تماسی با مدولاسیون دامنه
مود تماسی با حلقه فیدبک
اسپکتروسکپی نیروهای واندروالس
اسپکتروسکپی نیروهای الکترواستاتیکی
میکروسکپی نیروهای مغناطیسی
میکروسکوپی کلوین
خصوصیات نرم افزار نانو آرا نسخه ۱. ۰۱
محاسبات مربوط به جبران سازی اثرات هیسترزیس و غیر خطی بودن عملگر
محاسبات پردازش سیگنال‌های دریافت شده و فیلترهای دیجیتال
محاسبات بعد از داده برداری جهت حذف اثرات شیب و اعوجاج
انجام تغییرات در پارامتر‌ها به همراه ارایه محیط فعال جهت داد و ستد با کاربر
ارسال نقاط مرجع، ضرایب سیستم کنترل و شیوه داده برداری به مدارات الکترونیک تغذیه پیزوو آشکار سازی سیگنال‌ها
بخش بدنه که شامل مکانیزم جابجایی و پیمایش است
بخش فوقانی که استقرار کانتیلور و دریافت اطلاعات را بعهده دارد
بخش کنترل، دریافت سیگنال و پردازش اطلاعات

استاندارد های این محصول

  • گواهی نانومقیاس

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ)