دسته بندی محصولات

بازپرداخت هزینه ارزیابی دریافت گواهینامه نانومقیاس

واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از شرکت‌هایی که موفق به اخذ گواهینامه نانومقیاس برای محصول تولیدی خود شده‌اند؛ 80 درصد هزینه ارزیابی دریافت گواهینامه را مطابق با ضوابط زیر به متقاضی بازپرداخت خواهد کرد:

برای این منظور، پس از اتمام فرآیند ارزیابی و نمایش اطلاعات محصول تایید شده بر روی سایت محصولات فناوری نانو www.nanoproduct.ir، مراحل درخواست به شرح زیر می‌باشد:
1. ارسال نامه درخواست بازپرداخت هزینه ارزیابی خطاب به واحد ارزیابی محصولات و معرفی اطلاعات اقتصادی شرکت (شماره حساب شرکت، شماره شبا، بانک، شعبه، کد اقتصادی و ...) در این نامه
2. ارسال فاکتور رسمی و فیش پرداخت هزینه

پس از تایید مدارک توسط مسئول واحد، بازپرداخت هزینه به حساب رسمی شرکت انجام خواهد شد.

همچنین متقاضیان می‌توانند به جای دریافت 80 درصد هزینه ارزیابی به صورت نقدی؛ معادل 100 درصد هزینه را به صورت گرنت شبکه آزمایشگاهی دریافت نمایند.