دسته بندی محصولات

نظارت بر بازار محصولات فناوری نانو

در سال‌های اخیر تلاش شده تا استناد به گواهینامه نانومقیاس محصولات فناوری نانو، در بازار مورد مطالبه عموم مردم قرار گیرد. با توجه به این موضوع و افزایش تعداد محصولات B2C در بازار، بازرسی این محصولات در بازار جهت رصد کیفیت آن‌ها دارای اهمیت فراوانی است. با فعالیت‌های صورت گرفته در جهت افزایش اعتبار گواهینامه نانومقیاس در حال حاضر این گواهینامه در سازمان‌های دولتی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شناسایی محصولات فناوری نانو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در برنامه نظارت بر بازار محصولات دارای گواهینامه، نمونه‌ محصولات از بازار خریداری‌شده و پس از انجام آزمون‌های لازم، تطابق نتایج با مدارک پیشین شرکت در واحد، موردبررسی قرار می‌گیرد. در صورت عدم تطابق نتایج در مرحله اول تذکر کتبی و در ادامه از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از تولید و توزیع در بازار استفاده خواهد شد. دامنه این طرح شامل آن دسته از محصولاتی است که علاوه بر دارا بودن گواهینامه نانومقیاس، در بازار و در دسترس مردم قرار دارند.