دسته بندی محصولات

انجام آزمون‌های کنترل کیفیت محصولات B2B فناوری نانو

خریداران و مصرف‌کنندگان عمده محصولات صنعتی فناوری نانو (تولیدی یا وارداتی) مخاطبان این خدمت هستند. عملکرد و کارایی محصولات فناوری نانو برای خریداران صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. واحد ارزیابی توانایی انجام آزمون‌های کنترل کیفیت شامل آزمون‌های ارزیابی مقیاس و خواص محصول را داشته و گزارش فنی مبسوطی به متقاضی ارائه می‌کند. متقاضیان این خدمت پس از مشاوره با کارشناسان واحد ارزیابی و اخذ این خدمت می‌توانند از صحت محصولات فناوری نانو خریداری‌شده اطمینان حاصل کنند.