دسته بندی محصولات

حمایت از انجام آزمون‌های عملکردی و اخذ تأییدیه‌های فنی

آن دسته از تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو که برای عرضه محصول نیاز به دریافت مجوزها و تأییدیه‌های فنی از سازمان‌های ذیصلاح دارند؛ می‌توانند از این خدمت استفاده کنند. متقاضیان پس از دریافت گواهینامه نانومقیاس می‌توانند برای دریافت این حمایت درخواست خود را به این واحد ارائه دهند.