ارتباط با جشنواره

اطلاعات تماسی:
شماره تماس: ۶۳۱۰۲۲۷۰ – ۰۲۱ آقای مهندس کاظمی
سایت جشنواره: ranking.nanoproduct.ir
ایمیل دبیرخانه: ranking@nanoproduct.ir