شاخص‌های ارزیابی

پیش شرط‌ها و معیارهای ارزیابی مواد و محصولات فناوری نانو

مواد و محصولات با فناوری نانو در جشنواره برترین‌ها بر اساس دو پیش شرط و ۱۶ معیار مورد بررسی قرار می‌گیرند. محصولاتی که دو پیش شرط مذکور را برآورده کند، بر اساس ۱۶ معیار دیگر ارزیابی می‌شوند. 
پیش شرط‌ها و معیارهای ۱۶ گانه به ترتیب زیر هستند: 

پیش شرط‌ها

۱- کارایی:
یک محصول در صورتی پیش شرط کارایی را برآورده می‌کند که کارکرد ادعا شده محصول با کارکرد واقعی آن تطابق داشته باشد.
۲- داشتن تاییدیه‌ها و مجوزهای ضروری:
تاییدیه‌ها و مجوزهای ضروری عبارت‌اند از: تاییدیه نانومقیاس در مورد همه محصولات، مجوز معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد محصولات دارویی و بهداشتی و مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات زراعی و دامی و پروانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد محصولاتی که به‌طور صنعتی تولید می‌شوند.
۳- از برندگان سه سال اخیر جشنواره برترین محصول نباشد.

معیارها

معیارهای ۱۶ گانه به ترتیب زیر به چهار دسته شاخص‌های سازمانی، بازار، تولید و فناوری تقسیم می‌شوند:
الف) شاخص‌های سازمانی
۱. ساختار سازمانی شرکت
۲. طرح تجاری و مدل کسب و کار شرکت
این معیار با توجه به توسعه همراه با برنامه محصولات شرکت، برای مثال از طریق داشتن طرح تجاری، مشخص بودن مدل کسب و کار و مانند آنها بررسی میشود.
۳. تائیدیه ها و مجوزهای سیستمی و سازمانی
پیاده سازی و اخذ تائیدیه های و مجوزهای مانند انواع ISO ، GMP و...
۴. کنترل کیفیت
در این بخش دارا بودن برنامه کنترل کیفیت و پیاده‌سازی آن شامل: آزمایشگاه کنترل کیفیت ، نیروی متخصص آزمایشگاه، تست و دیتاگیری و ... مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
ب) شاخص‌های بازار
این شاخص بر مبنای توانایی شرکت برای ایجاد و حفظ بازار بر حسب موارد زیر ارزیابی می‌شود: 
۱. بازاریابی (سایت، کاتالوگ، حضور در نمایشگاه‌، ارتباط با شبکه پخش، برچسب زنی و منوآل و ...)
۲. رضایت مشتریان و کیفیت خدمات پس از فروش
۳. داشتن تاییدیه‌ها و مجوزهای محصول
الف) تائیدیه ها و مجوزهای خارجی محصول ( CE و تائیدیه‌های فنی مراجع ذی‌صلاح مربوطه)
ب) تائیدیه ها و مجوزهای داخلی محصول (ISIRI و تائیدیه‌های فنی مراجع ذی‌صلاح مربوط به محصولات)
ج) حجم فروش محصول در بازار طی 3 سال اخیر (صادرات بصورت ریالی و با ضریب 2 اعمال می‌گردد)
ج) شاخص‌های تولید
۱. مقیاس تولید
مقیاس تولید بر مبنای ۴ سطح زیر ارزیابی می‌شود:
الف) تولید کارگاهی
ب) تولید نیمه‌صنعتی
ج) تولید سفارشی
د) تولید صنعتی
۲. تسلط بر زیر فرایندهای تولید محصول 
۳. توانایی در تامین مواد اولیه (کیفیت ماده اولیه، دیتاشیت و اطلاعات فنی ماده اولیه و امکان جایگزینی ماده اولیه ...)
۴. ایمنی تولید و توزیع محصول
د) شاخص‌های فناوری
۱. نحوه دستیابی به فناوری
این معیار با توجه به سطح تحقیق و توسعه انجام گرفته برای دستیابی به فناوری تولید و بر مبنای ترکیبی از ۳ عامل زیر ارزیابی می شود:
الف) خرید فناوری
ب) مهندسی معکوس
ج) تحقیق و توسعه داخلی
د) تسلط بر فناوری
تسلط بر فناوری بر مبنای ترکیبی از ۲ عامل زیر بررسی می‌شود: 
۱. تسلط بر زیرفرایندهای تولید محصول
۲. توانایی تحقیق و توسعه (نیروی متخصص، وجود آزمایشگاه و برنامه تحقیق و توسعه و...)
۳. ثبت پتنت (داخلی و بین‌المللی)
۴. راهبردی بودن فناوری (فرصت‌های خوش آتیه در سند ستاد شامل انرژی، سلامت، محیط زیست و آب، مواد و سازه‌ها، دارا بودن ارزش راهبردی برای کشور مانند: غلبه بر تحریم، قطع واردات محصولات مشابه و پیشتازی بین الملل