محصولات فناوری نانو ایران | آمار محصولات فناوری نانو ایران (آخرین به روز رسانی: ۹۷/۰۵/۱۰)

آمار محصولات فناوری نانو ایران (آخرین به روز رسانی: ۹۷/۰۵/۱۰)

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

در این بخش آمار محصولات فناوری نانو ایران که گواهینامه نانومقیاس را اخذ کرده‌اند بصورت ماهانه بروزرسانی و گزارش می‌شود:

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2 

تعداد کالاهای دارای گواهینامه آزمایشی: 197

تعداد کالاهای دارای گواهینامه خوداظهاری وارداتی نانومقیاس: 9

 filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

 filereader.php?p1=main_9f0863dd5f0256b0f
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_0ddb9e5ec2e55a3ec
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_b13f23170c79223e9
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_ac9eed1695292d513
افزایش اندک تعداد محصولات دارای گواهینامه در سال ۹۴ به دلیل عدم گزارش ۱۱۲ محصول دارای گواهینامه آزمایشی و همچنین لغو اعتبار ۳۰ محصول در این سال می‌باشد.
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2