محصولات فناوری نانو ایران | آمار محصولات فناوری نانو ایران (آخرین به روز رسانی: ۹۷/۰۹/۳۰)

دسته بندی محصولات

آمار محصولات فناوری نانو ایران (آخرین به روز رسانی: ۹۷/۰۹/۳۰)

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

در این بخش آمار محصولات فناوری نانو ایران که گواهینامه نانومقیاس را اخذ کرده‌اند بصورت ماهانه بروزرسانی و گزارش می‌شود:

تعداد کالاهای دارای گواهینامه آزمایشی: 224

تعداد کالاهای دارای گواهینامه خوداظهاری وارداتی نانومقیاس: 9

تقسیم‌بندی استانی تعداد محصولات

 filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

 
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_caa41f5ee21fc96c2c54bb3bc7ef6e5d.jpg&p2=static_page&p3=35&p4=1
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_772bd19eff477b981cd1e599d7a0ba3b.jpg&p2=static_page&p3=35&p4=1
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
افزایش اندک تعداد محصولات دارای گواهینامه در سال ۹۴ به دلیل عدم گزارش ۱۱۲ محصول دارای گواهینامه آزمایشی و همچنین لغو اعتبار ۳۰ محصول در این سال می‌باشد.
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2