آمار محصولات فناوری نانو ایران (آخرین به روز رسانی: ۹۶/۰۹/۰۷)

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

در این بخش آمار محصولات فناوری نانو ایران که گواهینامه نانومقیاس را اخذ کرده‌اند بصورت ماهانه بروزرسانی و گزارش می‌شود:

filereader.php?p1=main_1412d660e5fe6ba93

تعداد کالاهای دارای گواهینامه آزمایشی: 166

تعداد کالاهای دارای گواهینامه خوداظهاری وارداتی نانومقیاس: 3

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

filereader.php?p1=main_bf86ba22c5066a356
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_734203881b84efbf8
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_e54c8f8a9cea7f42e

افزایش اندک تعداد محصولات دارای گواهینامه در سال ۹۴ به دلیل عدم گزارش ۱۱۲ محصول دارای گواهینامه آزمایشی و همچنین لغو اعتبار ۳۰ محصول در این سال می‌باشد.
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2